Odcinkowy magazyn amunicyjny dla IV odcinka z 1906 - 1907 r.  

Abschnitts-Munitionsmagazins im Abschnitt IV


Wejśc: 7

Wjazdy: 2

Okien: 10


od lewej: dwa pomieszczenia położone jedno za drugim (szerkości 400), obiegający schron korytarz z torami (szerkości 200), pięć poomieszczeń (500, długości 1550, wysokość 300), trzy pomieszczenia położone jedno za drugim szerkości 375, korytarz szerokości 98, pięć dużych pomieszczeń takich jak w/w, trzy pomieszczenia jedno za drugim o szerkości 250 korytarz z torami, dwa pomieszczenia wzdłuż tego korytarza szerkości 250.


Zachowane napisy nad lewym wjazdem: LS. Ra des Bahnhof, nad środkowym wejściem: Luftschutzraum Bw Posen Bah (...)s, kominy wentylacyjne nad oknami biegną w ścianie tylnej a nie od zewnątrz.


ul.Dwa Tory

Bardzo dobrze zachowany.

Rejestr zabytków: A245


Obok schronu przy torach, znajdują się ruiny nastawni kolejowej, z betonowymi osłonami przeciwodłamkowymi.  


W 2014 roku schron został zamknięty przez policję, powód: plantacja marihuany


AUTOR ZDJĘĆ: MICHAŁ LUKS


ZDJĘCIA Z DNIA 24.01.2016

AUTOR ZDJĘĆ: MICHAŁ LUKS