Schron Piechoty J1 IX z 1904 roku.

Rejestr zabytków: A245

Rondo Bohaterów Westerplatte


CZĘŚCIOWO ZASYPANY, RUINY