Schron Piechoty J2 IIa z lat 1887-1890

wz. 19 VII 1888

Pomieszczeń: 6

Wejść: 7

Studnia wewnętrzna,

w pobliży jazu na Cybinie

Rejestr zabytków: A245


OTWARTY