Schron Piechoty J1 VIIIa z 1904 roku

Wejść: 7

Okien 7

Patrzac od lewej:

Studnia

2 pomieszczenia żołnierskie

1 pomieszczenie (małe)

2 pomieszczenia dla oficerów

2 pomieszczenia żołnierskie

Magazyn

Lartyna


Bardzo dobrze zachowany

ul.Górnicza 2/163

Rejestr zabytków: A245

ZASYPANYTwórcą filmu jest Firma GEOCARTIS

www.geocartis.pl