Schron Piechoty – był to parterowy blok ceglany ze sklepieniem kolebkowym o grubości 1m, przykryty metrową warstwa piasku i wzmocniony żwirobetonem. Okrywała go ponadto z boków i od czoła siedemdziesięciopięciocentymetrowa warstwa ziemi. Tylna część była odkryta i posiadała 6 wejść, z otworem wentylacyjnym. Łączyła się z placem alarmowym z jedną studnią. Schron wznosił się na 6 m ponad teren. Wewnątrz znajdowało się 6 kazamat mieszkalnych, mogących pomieścić jedną kompanię piechoty. Wszystkie schrony tego typu były pod względem wytrzymałości jednakowe i różniły się jedynie nieznacznie szczegółami konstrukcyjnymi.


Oznaczenie schronu "J" (Infanterie Untertreteraum) oznacza schron dla piechoty.


www.mars.slupsk.pl/fort
Bibliografia:

Schrony międzypolowe Twierdzy Poznań - Przemysław Jurkiewicz (maszynopis)

Stona internetowa www.mars.slupsk.pl/fort - Mariusz Wojściechowski

Poznańskie Fortyfikacje - WP 1988 - Praca zbiorowa pod redakcją B.Polaka